Σχετικά με τα τζάκια βιοαιθανόλης
 
Περιγραφή

Τα τζάκια βιοαιθανόλης του ιταλικού οίκου Caleido δεν απαιτούν εγκατάσταση καμινάδας.

Η καύση πραγματοποιείται στους 400 °C και έτσι δεν παράγονται επαρκείς τοξικές ουσίες, οι οποίες μας εξαναγκάζουν σε τοποθέτηση καπνοδόχου. 

Επίσης, τα βιο-τζάκια της Caleido δεν απαιτούν εγκατάσταση οποιουδήποτε είδους συστήματος παροχής καυσίμου. 

Οι μόνες προϋποθέσεις είναι ότι το δωμάτιο πρέπει να αερίζεται [εισαγωγή νωπού αέρα]. 

Παρότι υπάρχει αληθινή φωτιά, ένα βιο-τζάκι είναι περισσότερο ένα διακοσμητικό στοιχείο παρά μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για οικιακή θέρμανση.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση 2 χρόνων.