Τζάκια

Σχετικά με τα τζάκια βιοαιθανόλης

Τα τζάκια βιοαιθανόλης ή αλλιώς βιο-τζάκια δεν απαιτούν εγκατάσταση καμινάδας. Η καύση πραγματοποιείται στους 400 °C και έτσι δεν παράγονται επαρκείς τοξικές ουσίες, οι οποίες μας εξαναγκάζουν σε τοποθέτηση καπνοδόχου.

Επίσης, τα βιο-τζάκια δεν απαιτούν εγκατάσταση οποιουδήποτε είδους συστήματος παροχής καυσίμου. Οι μόνες προϋποθέσεις είναι ότι το δωμάτιο πρέπει να αερίζεται .

Στα φυλάδια των κατασκευαστών μπορείτε να δείτε τον ελάχιστο χώρο που απαιτεί το κάθε μοντέλο.

Σημαντικό: Παρότι υπάρχει αληθινή φωτιά, ένα βιο-τζάκι είναι περισσότερο ένα διακοσμητικό στοιχείο παρά μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για οικιακή θέρμανση.

  • Text Hover