Μετά από επτά χρόνια έρευνας και ανάπτυξης, ο γαλλικός οίκος CINIER ανέπτυξε την «Olycal Stone». Η πέτρα αυτή θρυμματίζεται στο αρχικό στάδιο της παραγωγής και στη συνέχεια αναδιαρθρώνεται στο εργαστήριο (αποκλειστική και κατοχυρωμένη διαδικασία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας). Η πέτρινη πρόσοψη του καλοριφέρ επεξεργάζεται στο χέρι από τον ίδιο τον γλύπτη Michel Cinier, δημιουργώντας έτσι ένα καλοριφέρ – έργο τέχνης. Όλα τα καλοριφέρ, φέρουν την υπογραφή του.

Από Πέτρα

Μετά από επτά χρόνια έρευνας και ανάπτυξης, ο γαλλικός οίκος CINIER ανέπτυξε την «Olycal Stone». Η πέτρα αυτή θρυμματίζεται στο αρχικό στάδιο της παραγωγής και στη συνέχεια αναδιαρθρώνεται στο εργαστήριο (αποκλειστική και κατοχυρωμένη διαδικασία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας). Η πέτρινη πρόσοψη του καλοριφέρ επεξεργάζεται στο χέρι από τον ίδιο τον γλύπτη Michel Cinier, δημιουργώντας έτσι ένα καλοριφέρ – έργο τέχνης. Όλα τα καλοριφέρ, φέρουν την υπογραφή του.