Προσφορά!

Daikin Altherma ERSQ011AV1 / EKHBRD011ADV1

Αντλία θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος ERSQ011AV1 / EKHBRD011ADV1 (1 ~ / 230 V) Split

Αντλία θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος ERSQ011AV1 / EKHBRD011ADV1 (1 ~ / 230 V) Split
Split / Monobloc

Θέρμανση (KW)

Παροχή