Προσφορά!

Daikin Altherma ERSQ011AY1 / EKHBRD011ADY1

Αντλία θερμότητας Υψηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος ERSQ011AY1 / EKHBRD011ADY1 (3 ~ / 400 V) Split

Αντλία θερμότητας Υψηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος ERSQ011AY1 / EKHBRD011ADY1 (3 ~ / 400 V) Split
Split / Monobloc

Θέρμανση (KW)

Παροχή