Προσφορά!

Daikin Altherma ERSQ016AY1 / EKHBRD016ADY1

Αντλία θερμότητας Υψηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος ERSQ016AY1 / EKHBRD016ADY1 (3 ~ / 400 V) Split

Αντλία θερμότητας Υψηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος ERSQ016AY1 / EKHBRD016ADY1 (3 ~ / 400 V) Split
Split / Monobloc

Θέρμανση (KW)

Παροχή