Ηλιόθερμο ECO 100 lt / 100-1-S125

Ηλιακός Θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας Sole Ηλιόθερμο ECO 100 λίτρων με επιλεκτικό συλλέκτη. Τύπος: 100-1-S125

Ηλιακός Θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας Sole Ηλιόθερμο ECO 100 λίτρων με επιλεκτικό συλλέκτη. Τύπος: 100-1-S125
Λίτρα

Συλλέκτης

Επιφάνεια

Υλικό Δοχείου