Προσφορά!

Daikin Altherma EDHQ014BB6V3

Αντλία θερμότητας Χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος EDHQ014BB6V3 (1 ~ / 230 V) Monobloc

Αντλία θερμότητας Χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος EDHQ014BB6V3 (1 ~ / 230 V) Monobloc
Split / Monobloc

Θέρμανση (KW)

Παροχή