Προσφορά!

Daikin Altherma EDHQ016BB6W1

Αντλία θερμότητας Χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος EDHQ016BB6W1 (3 ~ / 400 V) Monobloc

Αντλία θερμότητας Χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος EDHQ016BB6W1 (3 ~ / 400 V) Monobloc
Split / Monobloc

Θέρμανση (KW)

Παροχή