Προσφορά!

Daikin Altherma EHBH11CB9W / ERHQ011BW1

Αντλία θερμότητας Χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος EHBH11CB9W / ERHQ011BW1 (3 ~ / 400 V) Split

Αντλία θερμότητας Χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος EHBH11CB9W / ERHQ011BW1 (3 ~ / 400 V) Split
Split / Monobloc

Θέρμανση (KW)

Ψύξη (KW)