Προσφορά!

Daikin Altherma EHBH16CB9W / ERHQ016BW1

Αντλία θερμότητας Χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος EHBH16CB9W / ERHQ016BW1 (3 ~ / 400 V) Split

Αντλία θερμότητας Χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος EHBH16CB9W / ERHQ016BW1 (3 ~ / 400 V) Split
Split / Monobloc

Θέρμανση (KW)

Ψύξη (KW)