Προσφορά!

Daikin Altherma EHBX04CB3V / ERLQ004CV3

Αντλία θερμότητας Χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος EHBX04CB3V / ERLQ004CV3 (1 ~ / 230 V) Split

Αντλία θερμότητας Χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος EHBX04CB3V / ERLQ004CV3 (1 ~ / 230 V) Split
Split / Monobloc

Θέρμανση (KW)

Ψύξη (KW)