Προσφορά!

Daikin Altherma EHBX16CB3V / ERHQ014BV3

Αντλία θερμότητας Χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος EHBX16CB3V / ERHQ014BV3 (1 ~ / 230 V) Split

Αντλία θερμότητας Χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος EHBX16CB3V / ERHQ014BV3 (1 ~ / 230 V) Split
Split / Monobloc

Θέρμανση (KW)

Ψύξη (KW)