Προσφορά!

Daikin Altherma ERSQ016AV1 / EKHBRD016ADV1

Αντλία θερμότητας Υψηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος ERSQ016AV1 / EKHBRD016ADV1 (1 ~ / 230 V) Split

Αντλία θερμότητας Υψηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma τύπος ERSQ016AV1 / EKHBRD016ADV1 (1 ~ / 230 V) Split
Split / Monobloc

Θέρμανση (KW)

Παροχή