Προσφορά!

Daikin GAS CONDENSING EKOMB22AH (HIGH)

Επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης Daikin EKOMB22AH (HIGH)

Επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης Daikin EKOMB22AH (HIGH)
Αερίου / Πετρελαίου

Επιτοίχιος / Δαπέδου