Προσφορά!

De Dietrich M100 RS Μονοβάθμιος με προθέρμανση

Καυστήρας πετρελαίου De Dietrich M100 RS Μονοβάθμιος με προθέρμανση

Καυστήρας πετρελαίου De Dietrich M100 RS Μονοβάθμιος με προθέρμανση
Αερίου / Πετρελαίου

Άλλα Χαρακτηριστικά