Προσφορά!

De Dietrich Modulens G AGC 15

Λέβητας δαπέδου αερίου συμπύκνωσης Modulens G AGC 15

Λέβητας δαπέδου αερίου συμπύκνωσης Modulens G AGC 15
Αερίου / Πετρελαίου

Επιτοίχιος / Δαπέδου

Ονομαστική Θερμική Ισχύς (KW)