Προσφορά!

De Dietrich Modulens G AGC 25

Λέβητας δαπέδου αερίου συμπύκνωσης Modulens G AGC 25

Λέβητας δαπέδου αερίου συμπύκνωσης Modulens G AGC 25
Αερίου / Πετρελαίου

Επιτοίχιος / Δαπέδου

Ονομαστική Θερμική Ισχύς (KW)