Ενδοδαπέδιοι convectors με ανεμιστήρα

Ιδανική λύση για συνδυασμό με αντλία θερμότητας! 

Εδικά μοντέλα και για ψύξη!!! 

Convector με ανεμιστήρα για εσωτερικούς χώρους. Οι convector με ανεμηστήρα παράγουν θερμότητα υψηλών αποδόσεων όταν ο 12V ανεμιστήρας είναι ανοικτός, αλλά επίσης θερμαίνουν και όταν ο ανεμιστήρας είναι κλειστός. Οι υψηλές θερμαντικές αποδόσεις και η δυνατότητα του convector να κρατάει σε χαμηλά επίπεδα τη φυσική μετάδοση θερμότητας όταν ο ανεμιστήρας είναι κλειστός, δημιουργεί δυνατότητες για μεγάλο εύρος χρήσεων στους εσωτερικούς χώρους καλύπτοντας μια ποικιλία θερμαντικών απαιτήσεων.

Ιδανική λύση για συνδυασμό με αντλία θερμότητας!

Εδικά μοντέλα και για ψύξη!!!

Convector με ανεμιστήρα για εσωτερικούς χώρους. Οι convector με ανεμηστήρα παράγουν θερμότητα υψηλών αποδόσεων όταν ο 12V ανεμιστήρας είναι ανοικτός, αλλά επίσης θερμαίνουν και όταν ο ανεμιστήρας είναι κλειστός. Οι υψηλές θερμαντικές αποδόσεις και η δυνατότητα του convector να κρατάει σε χαμηλά επίπεδα τη φυσική μετάδοση θερμότητας όταν ο ανεμιστήρας είναι κλειστός, δημιουργεί δυνατότητες για μεγάλο εύρος χρήσεων στους εσωτερικούς χώρους καλύπτοντας μια ποικιλία θερμαντικών απαιτήσεων.


Κατάλογος Minib

Download

Γρίλιες

Download

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Download

Ηλεκτρικές Συνδέσεις

Download